Jakoś

spokojnością uspokoiłem niespokojność
wynikającą z  nagle nieobliczalnej ilości spokojności

dla spokojności
jestem absolutnie zwyczajnie
chodzącym nieprzyzwyczajeniem
od nadzwyczajniej urodzenia
we wnętrzu tubylczego, tutejszego podsklepienia
najwyraźniej widzialnego i całego
jakoś sobie
w kwiecie gwiazd

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>