droga 33/road 33

czasami wsiadam na motor
wyjeżdżam w pustkę
to tak
jakby wszystkie drogi kończyły się we mnie
oprócz  jednej
trzydziestej trzeciej
niech psy szczekają na Boga
na drogę
ciało
zanim zakręcę w papierową śmierć
szkoda
ze przyjaciół poznaje się po trupach

wróciłeś

sometimes I get on my bike
to ride out the void
feels as if all roads were in me
except The One
thirty third

let the dogs bark at God
road
irrelevant body
before I curve
into the paper death
I told my friends by

shame

we got you back

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>