Depresja Wycielenia

Depresja młodych ludzi
W widzialności starych ludzi
W widzialności młodych ludzi
depresja starych ludzi
Widzialność moja
Nigdy
nie jest cielesnym dowidzeniem
Jest przemyślanym wycieleniem
Nadistnieniem
Nie zna czasu
Kiedy prowadzi mnie w zadośćuczynienie to
Lub każde inne
w inne gdzie indziej
inne Niezawsze
Zawsze wśród wyzwanych aniołów tej
Lub innej
Papierowej
na chwilę nieodwracalnej śmierci

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>