Venus at 9 and 51

9 years old…

Och Patronko miłości
Niech wieczne twe życie w piękności
w którym rozświetlasz jasność swej prawdy
co ćmi blask każdej gwiazdy
Więc błagam
Opleć ludzi w swe sieci
Niech miłość nad światem wzleci
Niech panuje nad wszystkim i wszędzie
Bo miłość trwać musi
I będzie

 

 

51 years young…

When crazy goes normal
all normal gets crazy
Questions become answers
you become me
I am you
Since Ever
And Now
All flames of time
Are burning for nothing
But us

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>